Tv Apatin - Vesti

Divljanje kursa evra utiče na cene

Datum kreiranja 30 jul 2012
Štampa

Prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju su u u junu 2012, u odnosu na isti mesec 2011, u proseku povećane za 5,5 odsto, a u odnosu na prethodni mesec su povećane za 1,1 odsto.

Industrijska proizvodnja u Srbiji u maju 2012, manja je za 3,1 odsto u odnosu na maj 2011, a u Zapadnobačkom okrugu manja je za 15,4 osto. U odnosu na prosek 2011. industrijska proizvodnja manja je za 3,2 odsto a u našem okrugu za 3,5 odsto.