Tv Apatin - Vesti

ODRŽANA SEDNICA OPŠTINSKOG VEĆA

Datum kreiranja 20 jul 2012
Štampa

Danas je održana sednica Opštinskog veća. Na sednici utvrđen predlog odluke o visini naknade za štetu nastalu usled napada napuštenih životinja:Odluka o visini naknade je doneta na osnovu predloga Komisije za rešavanje zahteva građana za naknadu štete nastale usled napada napuštenih životinja na teritoriji apatinske opštine. Komisija, kojoj je podnet ukupno 21 zahtev građana, je prihvatila zahteve za naknadu štete za 18 gradjana, dok je  tri slučaja odbijen je zahtev za sklapanje vansudskog poravnanja za oštećene.
U  diskusiji o ovoj tački dnevnog reda konstatovano je da bi izgradnja azila za pse bila veoma skupa za našu opštinu, zbog čega je angažovana firma iz Kikinde koja je od avgusta prošle do februara ove godine u nekoliko akcija sa ulica uklonila oko 200 pasa lutalica.

Članovi Opštinskog veća su dali saglasnost na rešenje o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve u iznosu 1.500.000 dinara na ime otklanjanja posledica štete nastale usled elementarnih nepogoda. Konkretno, novac je namenjen poboljšanju uslova stanovanja za 30 socijalno ugroženih porodica, odnosno saniranju njihovih objekata za stanovanje.
Na sednici je usvojen i zaključak kojim se nalaže Odelenju za komunalno-stambenu delatnost, urbanizam, građevinu i imovinsko-pravne poslove da preispita mogućnosti i pokrene postupak preuzimanja stambenih objekata na lokaciji “Kudeljara” u Sonti. Reč je o više stambenih jedinica čiji je vlasnik bila bivša apatinska “Užarija”, koja je u međuvremenu privatizovana. Bivši radnici, oko 20 porodica, već duže vreme žive u veoma teškim uslovima, jer su ostali bez posla, sa nerešenim imovinsko-pravnim statusom objekata koje koriste za stanovanje.