Tv Apatin - Vesti

Razvojni fond Vojvodine raspisao Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava za privredu

Datum kreiranja 19 maj 2020
Štampa

Uz podršku Pokrajinske vlade radi smanjenja negativnih posledica prouzrokovanih pandemijom COVID -19, razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava za privredu. 

Pokrajinski sekretarijat za finansije je za ovu namenu opredelio iznos od 1.000.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Osnovni uslov je da korisnik kredita u periodu od 15. 03. 2020. godine pa do isteka 3 meseca od puštanja sredstava u korišćenje ne smanjuje broj zaposlenih više od 10%.