Tv Apatin - Vesti

Наредба власницима угоститељских објеката

Datum kreiranja 19 mart 2020
Štampa

На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, а  на основу проглашеног ванредног стања у Републици Србији у циљу реализације активности везано за актуелну епидемолошку ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Апатин,

 

д о н о с и

Н А Р Е Д Б У

 

НАРЕЂУЈЕ СЕ власницима угоститељских објеката на територији општине Апатинда су у обавези да:

 

- радно време објекта дефинишу од 08:00 до 18:00 часова,

- да неорганизују прославе и окупљања у затвореном простору већег броја лица (до 50 лица),

- да на површини од четири квадратна метра не може бити више од једног лица,

- да обезбеде заштитна средства и дезинфекциона средства за запослене,

- да редовно врше дезинфекцију угоститељског објекта

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Оштински штаб за ванредне ситуацијеопштине Апатинна седници одржаној 18.марта 2020.године у поступку који је претходио овој Наредби, а у складу са чланом 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018) од 08.04.2019 године, члана 17 став 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуацији и проглашеног ванредног стања и циљу реализације Наредбе наређује се власницима угоститељских објеката на територији општине Апатин да приступе реализацији неопходних мера како је то дато.

На основу наведеног сходно применом одредбе члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, а у складом са проглашеним ванредним стањем на терену донета је наредба као у диспозитиву.

                                                                                                                                              КОМАНДАНТ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                       Милан Шкрбић