Tv Apatin - Vesti

Закључак Општинског штаба за ванредне ситуације о овлашћењима Црвеног крста

Datum kreiranja 19 mart 2020
Štampa

На основу члана 43 став 1 тачка 1 и 2 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17 став 1 Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, а  на основу проглашеног ванредног стања у Републици Србији у циљу реализације активности везано за актуелну епидемолошку ситуацију, командант Штаба  за ванредне ситуације општине Апатин,

 

д о н о с и

З А К Љ У Ч А К

 

Овлашћује се организација Црвеног крста општине Апатин да организује рад волонтерске службе на пословима пружања помоћи (достава хране, лекова и других потрепштина на кућну адресу) најугроженијој категорији становништва на територији општине Апатин током трајања ванредног стања.

 

- Обавезује се организација Црвеног крста општине Апатин да обезбеди заштитна и дезинфекциона средства за волонтере,који ће бити ангажовани на наведеним пословима.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

 

Општински штаб за ванредне ситуације општине Апатин на седници одржаној 19.марта 2020.године у поступку који је претходио овој Наредби, а у складу са чланом 43.став 1.тачка 1.и 2.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018) од 08.04.2019 године, члана 17.став 1.Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуацији и проглашеног ванредног стања, а циљу реализације Закључка,обавезује се Црвени крст општине Апатин да приступи реализацији неопходних мера како је то дато.

 

На основу наведеног,сходно примени одредбе члана 43.став 1.тачка 1.и 2.Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018), члана 17.став 1.Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације, а у складуса проглашеним ванредним стањем на терену донетаје Закључак као у диспозитиву.

 

                                                                                                                                              КОМАНДАНТ ШТАБА

ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

                       Милан Шкрбић