Tv Apatin - Vesti

Uređeno 25 lokacija

Datum kreiranja 12 jun 2012
Štampa

Na ovogodišnjoj akciji” Očistimo Srbiju“ u apatinskoj opštini učešće je uzelo preko 2000 volontera. Očišćeno je 25 lokacija i prikupljeno je oko 250 m3 različitog otpada.

Posebno je značajno učešće mladih i učenika koji su i nekoliko dana pre akcije radili na sređivanju školskih dvorišta, i svoje životne i radne okoline.U akciji su učestvovale škole,mesne zajednice, radnici javnih radova, JP“ Naš Dom“ sa svojom mehanizacijom, Kancelarija za mlade sa volonterima, udruženja građana koja se bave zaštitom i unapređenjem životne sredine, javno preduzeće „Vojvodinašume“itd.
Dvorišta Osnovne škole “Žarko Zrenjanin”, Gimnazije i Srednje građevinske i drvoprerađivačke, Tehničke škole i svih škola u opštini bila su besprekorno čista i uređena. Građani su se i sami organizovali, pa su čišćene ulice, firme, a svoju akciju su imali pripadnici 1.Centar za obuku u kasarni “Aerodrom”. Opšti je utisak da je svest građana u odnosu na prirodu i ekologiju na daleko višem nivou.