VREME DANAS U APATINU

«  jul 2020  »
pusčpsn
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

KURSNA LISTA

DRUŠTVENE MREŽE

Tv Apatin - Vesti

Datum kreiranja 28 januar 2019
Štampa

Skupština AP Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku Odluku o ostvarivanju prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu AP Vojvodine“, a koja se primenjuje od 01. januara 2019. godine. 

Materinski dodatak ostvaruje nezaposlena majka koja je počev od 01. jula 2018 godine rodila treće ili četvrto dete pod sledećim uslovima:

1. da je državljanka Republike Srbije,

2. da u trenutku rođenja trećeg ili četvrtog deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvode,

3. da neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca predhodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvajanje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja,

4. da se nalazi na evidenciji Nacionalne slušbe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno.

Dužina prava na materinski dodatak se određuje na osnovu statusa nezaposlenosti majke i ne moze trajati duže od 24 meseca neprekidno.

Nominalni iznos materiskog dodatka utvrđuje se rešenjem Pokrajinske vlde, nakon usvajanja Odluke o budžetu APV za svaku kalendasku godinu.

Uz zahtev se prilazu sledeći dokazi:

1. Fotokopije lične karte majke (ukoliko se radi o čipovanoj ispravi, neophodno je da ista bude očitana)

2. Uverenja o državljanstvu Republike Srbije za majku (ne starije od šest meseci),

3. Uverenja nadležnog organa MUP-a kojim se potvrđuje da majka ima mesto prebivališta na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u trajanju od najmanje godinu dana neprekidno do dana rođenja trećeg, odnosno četvrtog deteta,

4. Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu izdatih u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama (Službeni glasnik RS, broj 20/09,145/14 I 47/18),

5. Uverenja nadležnog organa starateljstva o činjenici da se majka neposredno brine o novorođenom trećem ili četvrtom detetu, da njena deca predhodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvajanje kao i da majka nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu predhodnog reda rođenja, (Uverenje Centra za socijalni rad Apatin),

6. Potvrdu da se majka trećeg, odnosno četvrtog deteta nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje godinu dana do dana rođenja deteta kao i od dana rođenja deteta do dana podnošenja zahteva, neprekidno, (Potvrda NSZ Apatin)

7. Fotokopiju validnog dokumenta o broju aktivnog tekućeg računa majke,

Zahtev za ostvarivanje prava na materinski dodatak sa potrebnom dokumentacijom podnosi se do navršenih 6 meseci života trećeg, odnosno četvrtog deteta, Opštinskoj upravi u kojoj je prebivalište podnosioca zahteva, izuzev za decu trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja, rođenu počevši od 01. jula 2018. god., a zaključno sa 31.12.2018. god. za koju će majke zahtev moći da podnesu najkasnije do 30. juna 2019. godine. Za sve informacije obratite se Opštinskoj upravi opštine Apatin, Službi za dečiji i materinski dodatak, prizemlje kancelarija br. 6, u vremenu od 7,30 do 15,00 časova ili na broj telefona 025/772-122 lokal 621.          

You are here:   PočetnaVESTIDoneta odluka o ostvarivanju prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće ili četvrto dete