Tv Apatin - Vesti

Budimpeštanska firma zainteresovana za bezcarinsku zonu

Datum kreiranja 14 maj 2012
Štampa

Predstavnici budipeštanske firme „Prilog“ Laks Tamaš i Zoltan Satmar, razgovarali su sa dr Živoradom Smiljanićem, predsednikom opštine Apatin o mogućnosti investiranja u plovni saobraćaj na Dunavu, odnosno za bezcarinsku zonu.


Firma „Prilog“ deoničarsko društvo je zainteresovana za razvoj plovnog saobraćaja na Rajni, Majni i Dunavu, a posebno na ovom delu Dunava.
Predsednik je predstavio opštinu Apatin i potencijale koje nudi razvoj Robno-transportnog centra i Luke.
Ovakvih razgovora će u budućnosti biti i više, jer će sve više firmi biti zainteresovano za investiranje u Apatin i Robno-transportni centar.