Tv Apatin - Vesti

Stručna pomoć maloj poljoprivredi

Datum kreiranja 25 april 2012
Štampa

U cilju podrške politici zapošljavanja Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka organizuje mentoring  za 50 novoosnovanih i 100 postojećih malih i srednjih preduzeća ovog regiona.

Javni poziv je otvoren do 10. maja, a za praćenje rada izabranih preduzeća biće zadužena na agencija za regionalni razvoj u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Bačka . Pravo da učestvuju u monitoringu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga. - Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima  i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte.

Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Po okončanju javnog poziva, biće odabrano devet preduzeća sa teritorije Bačke, koja će imati besplatnu uslugu mentoringa u trajanju od 50 sati - saopštili su organizatori.