Tv Apatin - Vesti

Zamenik ombudsmana u domu za stare

Datum kreiranja 06 april 2012
Štampa

Dom za stare i penzionere Apatin je posetio Tim Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture, u sastavu predstavnika Zaštitnika građana i Pokrajinskog Ombudsmana. Tim je obišao Ustanovu, obavio razgovor sa direktoricom Slađanom Živkov i korisnicima ustanove.

Tim NPM je kontrolisao uslove smeštaja korisnika, zdravstvenu negu koja im se pruža kao i način postupanja prema njima. Stevan Arambašić, zamenik pokrajinskog ombudsmana izrazio je pozitivno mišljenje o radu ustanove i zatečenim stanjem na terenu.