Tv Apatin - Vesti

DANAS SEDNICA OPŠTINE APATIN

Datum kreiranja 21 mart 2012
Štampa

Dnevnim redom predvidjeno je  35 tačaka. Između ostalog Na sednici će se razmatrati i usvajati predlozi odluka i rešenja o izmenama Odluke o lokalnim komnalnim taksama

dopuni Odluke o mreži osnovnih škola na teritoriji Opštine Apatin, izmenama i dopunama Rešenja o uređivanju visine zakupnine poslovnih prostorija na kojima je nosilac prava korišćenja Opština Apatin,  prvih izmena Programa otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini na teritoriji Opštine Apatin, godišnjeg Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Apatin za 2012. godinu, Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine za 2012. godinu u Opštini Apatin. Sednica počinje u 9 časova