Tv Apatin - Vesti

Izborna kampanja na TV Apatin

Datum kreiranja 16 mart 2012
Štampa

U skladu sa zakonskim propisima i obavezujucim uputstvom RRA i TV Apatin će, kao i svi elektronski emiteri učestvovati u predizbornim aktivnostima i dati svoj doprinos izbornom procesu

koji je se zahuktava. Stoga se svi učesnici predizborne kampanje mogu obratiti našoj redakciji u vezi neophodnih informacija oko izbornog predstavljanja. TV Apatin je u mogućnosti da u potpunosti sprovede politički marketing u izbornoj kampanji, prema uputstvima RRA.
TV Apatin može izaći u susret zahtevima svih oglašivača koji žele da imaju vrhunske spotove i reklame za svoje potrebe. Ovo se odnosi i na političke stranke koje mogu dobiti vrhunske spotove, flajere, bilborde, prezentacije i sl. najvišeg kvaliteta. Za svoje klijente, po najnižoj ceni, izrađujemo i održavamo web sajtove.

TV Apatin će u svojim informativnim programima informisati građane o toku izbora na svim nivoima.
 Sve informacije na tel. 025/781 200, fax.tel 772 - 205