Tv Apatin - Vesti

40 novih stipendija studentima iz Apatina

Datum kreiranja 02 mart 2012
Štampa

Opština Apatin dodelila je još 40 stipendija najboljim studentima. U ime Opštine Apatin sa njima je ugovore potpisao dr Živorad Smiljanić, predsednik opštine.


Na raspisani konkurs za dodelu studenskih stipendija u februaru mesecu je pristiglo nešto više od 140 molbi. Do sada je iz budžeta opštine svake godine stipendirano oko 250 studenata. Zbog toga je promenjen pravilnik, pa sada na dodelu utiču i materijalno stanje, uslovi života i rada u porodici, i na taj način je stvoren prostor u finasijskom planu da opština dodeli još 82 stipendije. Opština je u februaru, potpisala ugovore sa 30 najboljih studenata koji su dobili stipendije, dok je danas ugovore potpisalo još 40 studenata. U ponedeljak će biti sklopljeni ugovori sa još 40 studenata.